Ett digitalt arkiv i molnet

Anpassat för dokument, ritningar, handlingar.

Läs mer   Logga in

Förbättra tillgängligheten på dokument som används oftaTitta, läs, mät

Sök fram dokument och se snabbt och lätt den metadata som finns knuten till dokumentet. Redigera i en handvändning eller se på en karta var dokumentet hör hemma. Med inbyggda verktyg går det snabbt att ta fram mått från ritningen.Samarbeta

Med nivåkontroll på användare är det lätt att styra vem som får göra vad. Detta innefattar bl.a. uppladdning, spridning, hämtning och appliceras i alla steg av IcoArk. Det underlättar samarbetet när alla har tillgång till samma material samtidigt.Dela

Tack vare den inbyggda mailfunktionen går det snabbt att sprida de dokument eller handlingar som behövs. Som avsändare finns det kontroll för giltighetstid, versionshantering och lösenordsskydd för de mail som skickas.

Funktioner och säkerhet


Tydlig översikt

Gränssnittet som möter användaren är både modernt och lättanvänt. Tydliga knappar och funktioner gör att inlärningskurvan är liten och därmed också att det går snabbt att börja arbeta.

Startvyn visar alltid en lista över objekt där administratören har full kontroll över vad som visas, såsom senast inlagda objekt, största objekt, mest öppnade objekt m.m.
Geografisk sökning

Integration av befintliga tjänster är viktiga grundstenar för en smärtfri arbetsprocess och vi har därför lagt stort fokus på att låta geografiska tjänster såsom adress-sökning, egna kartdata och egna fastighetsregister.

I kartvyn är det lätt att navigera till en plats och med tydliga symboler få en indikation på hur många dokument som är knutna till en viss punkt. Detta kan kombineras med egen kartdata och skapa en god möjlighet för handläggare att snabbt hitta det som efterfrågas.


Objektsbeskrivning

Till varje objekt finns en listvy med lätt-tillgänliga funktioner för att snabbt filtrera och sortera önskat urval. Varje enskilt dokument kan sedan detaljgranskas med den inbyggda luppen, öppnas i mätverktyget, granskas på karta eller varför inte snabbt få åtkomst till den egna datan kring dokumentet?

Tack vare en flexibel motor kan detaljvyerna anpassas in i minsta detalj och alla sorters relevanta data kan visas upp i samband med dokument. Detta underlättar inte bara för integrationen med andra system, det skapar också en miljö i vilken det sällan saknas information, utan att för den sakens skull dubbellagra data.

Säkerhet och sekretess

Förutom att all trafik överförs krypterat tillämpas det ytterligare lager för att garantera datans integritet. Med hjälp av avancerad kryptering sker inga anrop utanför den säkrade miljön, och ingen data läses in i onödan. Detta skapar både en snabbare användning och en lägre risk för exponering av data.Vill du veta mer?

Fyll i din e-post nedan så kontaktar vi dig för mer information eller för en visning av produkten.

Vi kommer inte lagra din e-postadress, eller använda den för några andra utskick än detta.Ikoncept AB utvecklar och marknadsför digitala system och produkter för molnbaserad bild- och dokumenthantering.
IcoArk ingår i produktfamiljen iCatServer


0733-105200


Nya Boulevarden 10, Kristianstad